Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Tabele studențești

 

PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERE STUDENȚEȘTI" - 2017

Metodologie

 

 

ANUNȚ  TABERE  2017

 

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul programului ,,Tabere Studențești" -2017, vor depune cererea de solicitare în perioada 24 aprilie - 22 mai 2017 la secretariatele facultăților prin una din următoarele modalități:

 

a)      completarea și depunerea cererii tip (ANEXA 4 ) direct la secretariatele facultăților, în perioada de depunere a cererilor. Cererile tip se vor găsi și la secretariatele facultăților.

b)      transmiterea cererii tip (ANEXA 4) completată și semnată, prin fax, la numărul de contact afișat o dată cu metodologia.

c)      transmiterea cererii tip (ANEXA 4), completată, semnată și scanată, prin e-mail, la adresa de contact afișată o dată cu metodologia.

Cererile vor fi semnate de studenți și vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra-curriculare sau încadrarea în unul din cazurile sociale. Cererile se înregistrează de secretariatele facultăților.

 

      NUMĂRUL DE LOCURI PE FACULTĂȚI

Nr. crt.

Facultatea

Nr. studenți buget licența - zi

Nr. studenți buget masterat - zi

Total

studenți buget - zi

Coeficient de distribuire locuri

(nr. total studenți bugetați pe facultăți  / nr. total studenți bugetați UAB)

Nr. locuri în tabere

(col.2xcol.3)

0

1

2

3

4

5

6

1.

Facultatea de Istorie şi Filologie

173

81

254

10,0

5

2.

Facultatea de Științe Economice

461

114

575

22,7

11

3.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

479

60

539

21,3

10

3.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

738

120

858

33,8

16

4.

Facultatea de Teologie

256

53

309

12,2

6

 

TOTAL

2107

428

2535

100

48

Beneficiarii Programului ,,Tabere Studențești"

 

Ø Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară 2017, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)      sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și sunt finanțați de la bugetul de stat (fără taxă);

b)     sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la studii universitare de licență și masterat;

c)      sunt integraliști  - studenți care au promovat la toate disciplinele de studiu în anul precedent

d)     au vârsta de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin.2, lit. a.

Pentru categoria de studenți cazuri sociale nu se aplică criteriul de la lit. c)  - student integralist - ierarhizarea a cestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor sociale.

 

Ø Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) cazurile sociale - studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 20% din locurile repartizate universității.

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățământ în anul precedent de școlarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive, în pondere de minim 15% din aceștia;

c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi selectați de către Casele de Cultură  ale Studenților, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, publicate pe site-ul propriu până la începutul primei serii de tabără.

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice  și sportive realizate în cadrul asociațiilor și federațiilor studențești.