Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Tabere studenţeşti

 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERE STUDENȚEȘTI" - 2018

Metodologie

 

 

ANUNȚ  TABERE  2018

 

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul programului ,,Tabere Studențești" -2018, vor depune cererea de solicitare în perioada 24 aprilie - 22 mai 2018 la secretariatele facultăților prin una din următoarele modalități:

 

a)      completarea și depunerea cererii tip (ANEXA 4 ) direct la secretariatele facultăților, în perioada de depunere a cererilor. Cererile tip se vor găsi și la secretariatele facultăților.

b)      transmiterea cererii tip (ANEXA 4) completată și semnată, prin fax, la numărul de contact afișat o dată cu metodologia.

c)      transmiterea cererii tip (ANEXA 4), completată, semnată și scanată, prin e-mail -ul de contact al secretariatului facultății.

 

Cererile vor fi semnate de studenți și vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra-curriculare sau încadrarea în unul din cazurile sociale. Cererile se înregistrează de secretariatele facultăților.

Documentele justificative se pot depune până in 25 mai 2018.

 

      NUMĂRUL DE LOCURI ALOCAT FIECĂREI FACULTĂȚI VA FI AFIȘAT LA AZIZIERELE FACULTĂȚILOR ȘI PE PAGINA WEB A FACULTĂȚII LA SECȚIUNEA INFO -STUDENȚI

 

Nr. crt.

Facultatea

Nr. locuri după realocare

0

1

4

1.

Facultatea de Istorie şi Filologie

8

2.

Facultatea de Științe Economice

30

3.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

18

3.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

27

4.

Facultatea de Teologie

8

 

TOTAL

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarii Programului ,,Tabere Studențești"

 

Ø Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară 2018, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)      sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (buget si cu taxa)

b)     sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la studii universitare de licență și masterat;

c)      sunt integraliști  - studenți care au promovat la toate disciplinele de studiu în anul precedent; În cazul studenților din anul I condiția de integralist se referă la semestrul I 2017-2018.

d)     au vârsta de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin.2, lit. a.

Pentru categoria de studenți cazuri sociale nu se aplică criteriul de la lit. c)  - student integralist - ierarhizarea a cestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor sociale.

 

Ø Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) cazurile sociale - studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 20% din locurile repartizate universității.

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățământ în anul precedent de școlarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive, în pondere de minim 15% din aceștia;

c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi selectați de către Casele de Cultură  ale Studenților, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, publicate pe site-ul propriu până la începutul primei serii de tabără.

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice  și sportive realizate în cadrul asociațiilor și federațiilor studențești.