Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Cercuri şi activităţi studenţeşti Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Cercul de Ştiinţe Sociale
 
Cercul de drept privat
 
Cercul de drept public