Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Cercuri şi activităţi studenţeşti Facultatea de Istorie şi Filologie

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi
 
Cercul de Istorie Veche şi Arheologie
 
Cercul de Etnologie şi Folclor
 
Cenaclul ALTERNATIVE
 
Cercul de traduceri literare şi de texte de specialitate