Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Cont IBAN pentru plata taxei de studiu


 

NOUL CONT IBAN PENTRU PLATI

 

 

Cod fiscal al instituţiei: 5665935

 

Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX

 

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

 

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

- CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu