Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Studenţi UAB
 
Studenţi UAB

 

     Asigurarea unor condiţii optime de viaţă, masă, cazare, studiu şi destindere pentru studenţi a constituit unul dintre reperele definitorii ale strategiei Universităţii. Această strategie se întemeiază pe două argumente principale: extinderea zonei de adresabilitate a Universităţii, dincolo de judeţul Alba, la nivel regional şi naţional, precum şi atragerea unor studenţi din spaţiul european; acestea nu sunt posibile fără asigurarea unor servicii sociale de bună calitate, comparabile cu cele europene şi la costuri suportabile; calitatea proceselor educaţionale şi calitatea formării studenţilor nu se pot asigura dacă studenţii nu dispun de condiţii de viaţă decente, de un mediu de locuire curat şi agreabil, care să ofere atât facilităţi de studiu, cât şi posibilităţi de relaxare şi divertisment.

 

      Activitatea didactică propriu-zisă desfăşurată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este consecventă cu principiul centrării metodelor de învăţare pe specificul studentului, astfel încât acesta să beneficieze de condiţii optime pentru asimilarea şi aplicarea cunoştinţelor necesare în viitoarea profesie. Centrarea pe student a metodelor de învăţare este vizibilă atât la nivelul proiectării didactice în cadrul fişelor disciplinelor, la cel al îmbogăţirii ofertei educaţionale prin includerea cursurilor opţionale cât şi la cel al evaluării, printr-o combinare a criteriilor şi modalităţilor de evaluare. Dinamica relaţiei student - profesor este evidentă în modernizarea procesului de predare în majoritatea cursurilor şi cu ajutorul mijloacelor tehnice de performanţă, la care se adaugă creativitatea în actul de comunicare directă dintre propunător şi audient.

 

     Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor. Aceasta reprezintă bastionul artei studenţeşti. Oferă programe zilnice de divertisment şi susţine activităţi de teatru, pictură, fotografie, dans clasic şi modern şi altele, conduse de instructori de specialitate. Aici studenţii din diferite formaţiuni vin să-şi completeze necesităţile de ordin estetic, prin participare la actul de cultură. Instituţia pune la dispoziţia studenţilor săli de repetiţii, cursuri şi spectacole iar prin personalul de specialitate propriu sau prin intermediul partenerilor asigură diverse cursuri de instruire: în muzică populară, uşoară, dans modern, sportiv şi de societate.

 

     Echipele sportive ale Universităţii au atins câteva performanţe remarcabile: echipa de baschet feminin joacă în Divizia A, rezultate importante obţinându-se şi la înot, atletism şi schi, în competiţiile studențești.

     În UAB funcţionează două asociaţii studenţeşti: Liga Studenţilor din  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (A.S.C.O.R.), filiala Alba Iulia. Liga studenţilor (L.S.U.A.) din UAB este o organizaţie nonguvernamentală, înfiinţată în 1992, la doar un an după ce instituţia şi-a deschis porţile pentru prima dată. Grupul ţintă este reprezentat de studenţii Universităţii.

     În Universitate îşi desfăşoară activitatea și Asociaţia absolvenţilor ALUMNI-UAB,  care oferă condiţiile necesare urmăririi continue şi sistematice a evoluţiei absolvenţilor.

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care, pe bază de voluntariat, sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

     În cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale se desfăşoară acţiuni de integrare socio-culturală a studenţilor internaţionali şi ERASMUS+.

     Alte servicii care vin în sprijinul studenţilor din UAB presupun sprijinul financiar pentru studenţii aflaţi în dificultate financiară (burse sociale), subvenţii de transport public, linie de transport specială de la căminele studențești la Universitate şi retur.